دستورالعمل های سازنده را می توان با آموزش تکمیل کرد که تجهیزات پزشکی است

از نظر ضعف در دستورالعمل‌های تدوین سیاست برای استفاده از تجهیزات پزشکی می‌توان به این نکته اشاره کرد که دستورالعمل‌های خوب و روشن نقش حیاتی در تجهیزات پزشکی کرج استفاده مؤثر و ایمن از تجهیزات پزشکی دارد.

برای اطمینان از اینکه دستورالعمل های سازنده به همه کاربران و در صورت لزوم به سرپرستان آنها منتقل می شود، به مسئولیت های روشنی نیاز است.

دستورالعمل های سازنده را می توان با آموزش تکمیل کرد.

تمام اطلاعات مورد نیاز برای بررسی‌های ذخیره‌سازی، استفاده اولیه، استفاده، نگهداری و تمیز کردن باید به کاربران نهایی، از جمله کاربر دوم یا جدیدتر منتقل شود.

در صورت بروز نقص در انتقال دستورالعمل های سازنده، توانایی کاربر برای استفاده ایمن از تجهیزات ممکن است به خطر بیفتد.

کتابچه راهنمای عملیات نه تنها برای کاربران تجهیزات تجهیزات پزشکی تهران بلکه برای تکنسین های تجهیزات پزشکی که نیاز به درک جزئیات استفاده از تجهیزات مورد استفاده در فعالیت های بالینی دارند نیز ارزشمند است.

دفترچه راهنمای سرویس شامل بازرسی، نگهداری پیشگیرانه، تعمیرات و کالیبراسیون می شود.

متأسفانه، راهنمای عملکرد و خدمات همیشه در دسترس نیست یا به زبان تکنسین های تجهیزات است. بنابراین لازم است واحد مهندسی تجهیزات پزشکی نسبت به دسترسی به این کتابچه ها اقدام کند. برای تجهیزات جدید، مهم است که این دفترچه ها بخشی از قرارداد خرید باشد.

مشکل سوم، نبود فهرست تجهیزات پزشکی مدرن مشخصی از تجهیزات حیاتی در بیمارستان برای اولویت بندی تجهیزات است.

تطبیق دقیق بین حجم کاری تجهیزات بیمارستانی و پرسنلی که کار را انجام می دهند نادر است.

بنابراین، بهتر است به جای برنامه ریزی برای بازرسی و نگهداری کلیه تجهیزات، تجهیزاتی را که در مراکز بهداشتی درمانی برای بازرسی، نگهداری و برنامه ریزی با اولویت کار بیشترین اهمیت را دارند، شناسایی کنید.

مشکل دوم کمبود تجهیزات برای ارائه خدمات و نبود سیستم مشخص تجهیزات پزشکی خانگی برای تعیین نواقص و کفایت تجهیزات در ارائه خدمات است.

بیمارستان ها باید تجهیزات پزشکی مورد نیاز کارکنان را برای ارائه سطح قابل قبولی از مراقبت از بیمار در صورت نیاز فراهم کنند.این شامل مدیریت مالی برای تامین هزینه های تعمیر و نگهداری تجهیزات و همچنین ساخت تجهیزات تا حد امکان کارآمد و موثر است.

بنابراین، بیمارستان‌ها به مکانیزمی نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات پزشکی متناسب با نیازهای آنها است.

شناسایی و اولویت بندی شده است، و همچنین اطمینان حاصل شد که تصمیمات در مورد خرید، نگهداری، استفاده و جایگزینی تجهیزات بر اساس اطلاعات کامل و قابل اعتماد اتخاذ می شود.

 • منابع:
  1. Evaluation of medical equipment management in educational hospitals in Isfahan
 • تبلیغات: 
  1. با میکسر می توانید 10 تن آلوچه را در نیم ساعت مخلوط کنید
  2. عرضه کننده یخچال روباز خوابیده
  3. خیاطان برای دوخت لباس فتحعلی شاه از پارچه برزنت استفاده می کردند
  4. ارسال جوراب ایرانی برای فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی!